De Poperingse Paljasjes: www.depoperingsepaljasjes.be

https://www.facebook.com/depoperingsepaljasjes?fref=ts

Orde van de flodders: www.ovdflodders.be

 https://www.facebook.com/OVD-Flodders-Poperinge-2171591659735504/

 De Poperingsche Potüls: www.ovdpotuls.be

https://www.facebook.com/pages/Ovd-poperingsche-potuls/321563908042761

Orde van de Dubbeldeckers: https://www.facebook.com/OvdDubbeldeckers?fref=ts

De Vleterbeekvissers:

Orde van de Mamboetjes:  https://www.facebook.com/groups/1074022066018647/?fref=ts

Orde van de Poperingse Snelspanners: https://www.facebook.com/ovd.snelspanners?fref=ts

Orde van de Poperingse Space Ace: https://www.facebook.com/poperingsespaceace

Orde van de Wietewoai's: https://www.facebook.com/ovd.wietewoais.5

Fen Vlaanderen: www.fenvlaanderen.be