voor 1868
wat vooraf
     ging

Tbegin
In de Middeleeuwen zouden kronieken melding maken van carnavalsfeesten in Poperinge maar er is weinig over te vinden. Er was crisis halverwege de 19e eeuw. Keiharde winters, mislukte oogsten, eerste mechanisatie (slecht voor huisarbeid) enz...Intussen was de eerste euforie na de onafhankelijkheid over en raakte de katholieken en liberalen het steeds minder eens. In die tijd was je ofwel het ene of wel het andere. Beide strekkingen wilden doen aan armoedebestrijding. De katholieken deden dat van op de preekstoel. De liberalen daarentegen hadden geen “medium”.

     vanaf 1868
De eerste
     stoeten

van merris
Jules Van Merris, liberaal en steenrijke grootgrondbezitter stichtte de “Maatschappij der Weldadigheid”. Die maatschappij richtte op net voor de vasten een Cavalcade in. Eigenlijk een verkapte vorm van Carnaval. Het was een feest met alle carnavalingrediënten : een stoet (met 200 deelnemers), plezier, drankverbruik en wilde feesten.
Via collectebussen werd 3558,75 fr (officiëel althans) ingezameld, ook Van Merris was uiteraard sponsor. In die tijd kwam dat overeen met een 10.000 broden.
Iedereen, t.t.z. merendeel liberalen, waren vol lof over het initiatief. De katholieken konden niet anders dan te beamen. De clerus echter, dreigde met serieuze represailles voor wie meedeed of geld steunde. Bv je communie niet mogen doen.
Ongeregeldheden zorgden voor een maskerverbod in 1874
Het carnaval verminderde jaar na jaar en in 1889 werd voorlopig de laatste stoet georganiseerd.

     na wo 1
twee success-
    Periode

were stoet
Rond de eeuwwisseling werd het stil rond carnaval. Ook WO I en wederopbouw ervan, waren ook niet bepaald een goeie voedingsbodem voor een carnaval.

• Het was wachten tot 1927 toen “Jong Poperinge” een zomercarnavalsstoet inrichtte met 7 muziekkorpsen, 35 carnavalsgroepen en….50 reclamewagens.

• Ook in 1928 en de jaren erna was er een stoet.

• Groepen uit Poperinge ging bv ook naar stoeten in Ieper

     vanaf 1967
het moderne
     carnaval

masselus
In 1967 werd Moeder Bladluis opgericht door ondermeer Frans Samyn en Chris Morel.Ze vonden dat Poperinge in slaap dreigde te vallen na de oorlog. Ze organiseerde allerlei culturele activiteiten. Ze zagen immers dat in de steden waar ze studeerden er veel meer leven in de brouwerij was.
Zo richtten ze meteen ook een carnaval in.

Na 10 jaar werd het de studenten een beetje veel. Het feest werd door tijd- en geldgebrek te zwaar om dragen en werd de organisatie werd overgedragen aan de Orde van de Hommelknop onder leiding van Henk De Leeuw

Het bleek de aanzet de zijn van de gouden periode van de jaren ’80 waarin Bernard Masselus in 1983 voorzitter werd.

Het is ook de periode de carnavalszittingen en illustere carnavalsverenigingen als de Bierpietjes, Hoppescheuten,.... Stoeten met 60-70 groepen waren geen uitzondering.

Eind vorig eeuw daalde het aantal carnavalsverenigingen tot een 2 tal maar anno 2010 waren er dat weer een 7-tal waarvan De Flodders en De Poperingse Paljasjes de oudste zijn.
© 2019 VZW Keikoppencarnaval