HET carnavals
    traject

den toer

Juryreglement Keikoppencarnavalstoet

De regels

Als jurylid ben je verplicht volgende richtlijnen te volgen:

– Je geeft geen gelijke punten aan twee verschillende groepen in dezelfde categorie. Wel mag er met halve punten gewerkt worden.

– De jury moet zich over het volledige parcours verspreiden, behalve in de bevooradingszone (Keer van de ommegang tot aan de Koestraat).

– Het is verboden voor zowel de jury als de deelnemers om zichtbaar alcohol te nuttigen tijdens de carnavalstoet!

– De hoogste en laagste punten van de algemene beoordeling tellen niet mee.

– Is er een gelijkstand bij de carnavalsverenigingen dan wint de vereniging met de hoogste algemene score. Indien er nog steeds een gelijkstand is dan wordt de eerste plaats gedeeld. Het prijzengeld van de eerste en tweede plaats wordt samengeteld en gehalveerd. Dit wordt eventueel aangevuld met een wagenpremie.

– De voorzitter/voorzitster van de carnavalsadviesraad is bijzitter bij de jurybespreking.

– Deelnemende groepen die een contract hebben afgesloten met de organisatie vallen niet onder deze reglementering en worden niet beoordeeld door de jury.

De jury geeft een onpartijdige beoordeling aan de Poperingse groeperingen. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën:

De Jongeren

Alle deelnemers die bestaan uit kinderen of jongeren bv. een school, klas, jeugdbeweging, ... Je geeft een algemene score op deze deelnemers.

Volwassenen

Alle deelnemers die bestaan uit (jong) volwassenen bv. een vriendengroep, sportvereniging, ... Je geeft een algemene score op deze deelnemer.

Carnavals
verenigingen

Alle officieel erkende carnavalsverenigingen van Poperinge. Je geeft een beoordeling op twee thema's die aan jou toegewezen worden.

carnavals
     vereniging
categorieën

De categorieën

Algemeen

Het is de bedoeling dat je al jurylid op zoe gaat naar het verhaal dat de deelnemer wil uitbeelden.

Voor carnavalsverenigingen dien je een algemene beoordeling te geven zoals je dit deed voor jongeren en volwassenen. Voor de tweede beoordeling dien je punten te geven voor een specifiek aspect waaraan een carnavalsvereniging moet voldoen.

Thema

Wat probeert de vereniging te vertellen? Willen ze een karikatuur voorstellen? Lachen ze met een bepaald onderwerp? Dit kan over een actueel thema gaan die zowel lokaal, nationaal of internationaal gekend is.

Een carnavalswagen is een pluspunt. Deze wordt beoordeeld of het thematisch past bij de groep. De afwerking en volume van de carnavalswagen vallen onder andere thema's.

Er worden min. drie personen aangesteld onder volgend profiel:

Iemand die het (lokale) nieuws volgt en die weet wat er leeft in Poperinge. Iemand die zin heeft voor verbeelding.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bepaalt voor een deel de inhoud van de stoet. Grote, impressionante groepen zijn een meerwaarde voor de stoet. Het aantal deelnemers is vaak een weerspiegeling van de hoeveelheid werk dat de groep in zijn project heeft gestoken.

Een carnavalswagen is een pluspunt, deze wordt beoordeeld aan de hand van zijn eigen aantal deelnemers en wordt gezien als één geheel.

Er worden min. twee personen aangesteld onder volgend profiel:

Iemand die goed lengtes en breedtes kan schatten van een groep en het aantal deelnemers. Hiervoor sta je best in een lang recht stuk.

Afwerking

Hoe werd de afwerking gedaan? Welke materialen werden er gebruikt (plastic zakken, stof, mousse, ...) Werd er veel tijd en werk gespendeerd aan het project? Werd er gelet op details? Past alles binnen het thema? Hoe is het schilderwerk? ...

Er worden min. twee juryleden aangesteld onder volgend profiel:

Iemand die artistiek is en oog voor detail heeft. Je kan goed de hoeveelheid tijd en werk inschatten.

Humor & enthousiasme

Is het project humoristisch? Zet het aan tot (glim)lachen? Het mag zelfs cynisch zijn. Als het ongegeneerd zwaar kwetst of racistisch wordt (dit is niet de bedoeling) mag dit ook blijken in de punten.

Er worden min. twee juryleden aangesteld onder volgend profiel:

Iemand met gevoel voor humor en kennis van carnaval. Iemand die kan relativeren maar ook kan afwegen wanneer het niet strookt met menselijke waarden.

Beweging

Zit er veel beweging in de groep of is het eerder een stilstaand geheeld? Is er een dans ingeoefend? Zo ja, beweegt iedereen gelijk? Als de groep het publiek kan meetrekken in de sfeer, dan is dit zeker een pluspunt!

Er worden min. twee juryleden aangesteld onder volgend profiel:

Iemand die gevoel heeft voor ritme en zelf graag danst. Iemand die weet wat de bedoeling is van de bewegingen rond het thema.

© 2019 VZW Keikoppencarnaval