HET carnavals
    traject

den toer

   Het jury
reglement

De regels

Deze richtlijnen bent u als jurylid verplicht na te leven:

– De punten per categorie mogen niet gelijk zijn, er mag gewerkt worden met halve punten.

– De jury mag zich verspreiden over het volledige parcours om te oordelen, enkel in de Boeschepestraat en de Casselstraat mag er niet gejureerd worden omdat dit bevoorradingszones zijn.

– De hoogste en laagste punten van de algemene beoordeling worden geschrapt.

– Bij ex aequo bij de carnavalsverenigingen, wint de vereniging met de hoogste algemene score, is er dan nog geen verschil wordt de eerste plaats gedeeld en wordt het prijzengeld van de eerste en tweede plaats samengevoegd en gehalveerd. Dit wordt dan aangevuld met een eventuele wagenpremie.

– De voorzitter/voorzitster van de carnavalsadviesraad neemt plaats bij de jurybespreking als bijzit.

– Mensen onder contract vallen niet onder deze reglementering, de groep onderhandelt individueel met de organisatie en wordt ook niet beoordeeld door de jury.

De jury wordt verondersteld een objectieve beoordeling te geven voor de Poperingse groeperingen.
Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën:

De Jongeren

Dit zijn alle deelnemers die merendeels bestaat uit kinderen of jongeren, dit kan bijvoorbeeld een school of klas zijn, een jeugdbeweging ... Het is de bedoeling dat je een algemene puntenscore geeft op deze deelnemers.

Volwassenen

Dit zijn alle deelnemers die bestaan uit jong volwassenen en volwassenen, dit kan bijvoorbeeld een vriendengroep, een sportvereniging, … Het is de bedoeling dat je een algemene puntenscore geeft op deze deelnemers.

Carnavals
verenigingen

Dit zijn alle officieel erkende Carnavalsverenigingen van Poperinge. Het is de bedoeling dat je op twee aan u toegewezen categorieën beoordeeld.

carnavals
     vereniging
categorieën

De categorieën

Algemeen

Deze categorie is voor iedereen van toepassing, ieder jurylid hoeft een totale beoordeling geven op de deelnemers.

Als tweede beoordeling dient U punten te geven voor een specifiek aspect waaraan een carnavalsvereniging moet voldoen. Als jurylid wordt U één van de volgende specifieke aspecten toegewezen.

Thema

Hier moet achterhaald worden in welke mate de vereniging iets probeert te vertellen. Proberen ze iets uit het dagelijkse leven voor te stellen als karikatuur. Steken ze met andere woorden de draak met iets. Dit kan over een actueel thema gaan die lokaal, nationaal of internationaal gekend is. Een carnavalswagen is een pluspunt, deze wordt beoordeeld of het thematisch past bij de groepering, de afwerking en het volume van de carnavalswagen vallen onder andere thema's.

Voor dit aspect worden minimaal drie personen aangesteld onder volgend profiel:

Iemand die het (lokale) nieuws volgt en weet wat er leeft in Poperinge met een gezonde zin voor verbeelding.

Volume

Het volume bepaald voor een deel het gehalte van de stoet, een grote impressionante groepering is een meerwaarde voor de stoet. Het volume is ook vaak een weerspiegeling van de hoeveelheid werk de groepering heeft ingestoken. Een carnavalswagen is een pluspunt, deze wordt beoordeeld aan de hand van zijn eigen volume.

Voor dit aspect worden minimaal twee personen aangesteld onder volgend profiel:

Iemand die goed volumes kan inschatten, dit betekend de lengte en breedte van de groepering bepalen en het aantal deelnemers. Dit zie je het best in een lang recht stuk. Een carnavalswagen is een pluspunt, deze wordt beoordeeld aan de hand van zijn eigen volume en wordt gezien als één geheel.

Afwerking

De afwerking van de groepering kunnen bepaald worden op verschillende zaken: Materialen: werd er gebruik gemaakt van plastic zakken, stof of mousse.
Tijdsduur: werd er veel tijd gespendeerd aan het maken.
Details: werden de afwerking en details goed geaccentueerd
Thema: past alles binnen het aangegeven thema

Voor dit aspect worden minimaal  twee personen aangesteld onder volgend profiel:

De juryleden zijn artistiek en hebben een oog voor detail, ze kunnen goed inschatten hoeveel tijd en werk er in de afwerking zit.

Humor & enthousiasme

Zet de groep aan tot (glim)lachen. Is het geen wat ze brengen een goeie grap. Het mag zelfs cynisch zijn. Als het ongegeneerd zwaar kwetst of racistisch wordt, mag dit ook blijken in de punten.

Voor dit aspect wordt minimaal één jurylid aangesteld onder volgend profiel:

Iemand met gevoel voor humor en kennis van carnaval. Iemand die kan relativeren maar ook kan afwegen wanneer het niet strookt met de menselijke waarden.

Beweging

Zit er beweging in de groep of is het eerder een statisch geheel? Zijn de bewegingen gelijk ingeoefend. Is er een bepaalde swung in de bewegingen? Als dit alles het publiek kan meetrekken in de sfeer is dit zeker een pluspunt!

Voor dit aspect wordt minimaal één jurylid aangesteld onder volgend profiel:

Iemand die gevoel voor ritme heeft en weet wat de bedoeling is van de bewegingen rond het thema.

© 2019 VZW Keikoppencarnaval